منوی دسته بندی

پایه یازدهم

35fadb0f-1292-4b98-bd62-e816473a49f1

معلم راهنما

جناب آقای محمد حسین شهبازی معلم راهنمای پایه یازدهم ** دبیر شیمی ** مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف ** 9 سال سابقه تدریس در دبیرستان های صاحب کوثر، سیدالشهدا، ریان

81c6e1fe-eb11-43a2-b397-e1f6e5972b8c

معاون آموزشی

جناب آقای امیر مسعود قلانی معاون آموزشی دبیرستان ** دبیر هندسه و سواد رسانه ای ** مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت** 11 سابقه تدریس در مدرسه های سراج، خواجه نصیر، سیدالشهدا، ریان

دبیران پایه یازدهم

دبیر به عنوان مهم ترین فردی که در تعامل با دانش آموز است؛ هم باید از نظر علمی توانمند باشد و هم جایگاه الگو شدن برای دانش آموز را دارا باشد. هم چنین در زمینه ارتباطی با دانش آموز دارای حسن برخورد باشد و ایجاد انگیزه برای پیشبرد اهداف علمی و تربیتی را رقم بزند.

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس دینی

جناب آقای خلفی **

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس فارسی

جناب آقای حشمتی ** دکتری ادبیات فارسی ** بیش از 12 سال سابقه تدریس در مدارس سراج، حواجه نصیر، صلحا، ریان، سیدالشهدا و . . .

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس عربی

جناب آقای سلطانی * * مهندسی عمران دانشگاه شریف و طلبه حوزه علمیه مشکات * * سابقه تدریس در مدارس شریف، سیدالشهدا، ریان،مفید ، نبی اکرم و .. .

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس زمین شناس - انسان و محیط زیست

جناب آقای ریاحی * * دکتری عمران دانشگاه امیر کبیر * * سابقه تدریس در مدارس مفید، ریان و...

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس زبان

جناب آقای ابراهیمی ** 25 سال سابقه تدریس در مدارس علامه حلی، مفید، سیدالشهدا، ریان و . . .

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس شیمی

جناب آقای مهدی کبریایی * * مهندسی مواد و متالوروژی دانشگاه شریف * * سابقه تدریس در مدارس صاحب کوثر ص، مفید، شریف،سیدالشهدا،ریان .

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس حسابان

جناب آقای محمدخانی

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس فیزیک

جناب آقای سلماسی * * مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر * * سابقه تدریس در مدارس خواجهنصیر، مهر هشتم، سراج،سیدالشهدا، ریان و . . .

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس آمار و احتمال

جناب آقای صدر * * مهندسی هوا فضا دانشگاه شریف کارشناس ارشد فلسفه علم دانشگاه شریف * * سابقه تدریس در مدارس مفید، مهر هشتم، سراج، سیدالشهدا، ریان و . . .

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس هندسه

جناب آقای قلانی

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس زیست

جناب آقای ملکی

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس ریاضی تجربی

جناب آقای هژبری

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس تاریخ

جناب آقای سلامت