پایه دوازدهم

آشنایی با کادر علمی و اطلاع از فعالیت های علمی و پرورشی پایه دوازدهم

پایه یازدهم

آشنایی با کادر علمی و اطلاع از فعالیت های علمی و پرورشی پایه یازدهم

پایه دهم

آشنایی با کادر علمی و اطلاع از فعالیت های علمی و پرورشی پایه دهم

قبولی های کنکور سراسری

رتبه های برتر کنکور سراسری دبیرستان حضرت سید الشهدا

دانش آموزان برتر

برای رسیدن به موفقیت فقط کافیه تلاش مضاعف داشته باشی