منوی دسته بندی

پایه دوازدهم

امیر حسین محمد خانی
مشاور پایه دوازدهم، دبیر حسابان

مهندسی عمران دانشگاه تهران
سابقه تدریس در مدرسه های سیدالشهدا، سراج، هنرستان صدا و سیما، ریان

محمد رضا یاری
معلم راهنمای پایه دوازدهم و دبیر فیزیک

مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
سابقه تدریس در مدرسه های شریف، صاحب کوثر، سیدالشهدا، ریان و . .
دبیر مدرسه مجازی آلا

دبیران پایه دوازدهم

دبیر به عنوان مهم ترین فردی که در تعامل با دانش آموز است؛ هم باید از نظر علمی توانمند باشد و هم جایگاه الگو شدن برای دانش آموز را دارا باشد. هم چنین در زمینه ارتباطی با دانش آموز دارای حسن برخورد باشد و ایجاد انگیزه برای پیشبرد اهداف علمی و تربیتی را رقم بزند.

یاسر سلیمانی
دبیر محترم درس زیست

سابقة تدریس زیست‌شناسی در مدرسة ریّان و سیدالشهدا
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و محقق و مخترع در زمینة جراحی قلب

علی صدری
دبیر محترم درس گسسته

مهندسی هوافضا شریف و کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه شریف سابقة تدریس گسسته در مدارس ریّان، مفید، معلم، نخبگان، صاحب‌کوثر، شریف، سراج و آلاء

محمود سلماسی
دبیر محترم درس فیزیک پایه

مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر
سابقة تدریس فیزیک در مدارس ریّان، مفید، خواجه نصیر، سراج و مهر هشتم
معلم راهنمای مدارس خواجه‌نصیر، سراج و مهر هشتم

رکن الدینی
دبیر محترم درس شیمی

سابقة تدریس شیمی در مدارس ریّان، سراج، علامه حلی، مفید، سلام، پیام‌هدایت، صاحب‌کوثر، شریف و …