منوی دسته بندی

اردوی جهادی سال 1398

اردوی جهادی سال 1398 در استان خراسان جنوبی که به همت دانش آموزان دوره محبان الحسین ع برگزار گردید.
mainuser

نظرات بسته شده است.