به پنل اردوهای جهادی دبیرستان ما خوش آمدید

برای مشاهده عکس های هر سال روی آن کلیک کنید!

مهم ترین اردوی این دبیرستان اردوی جهادی است که هرسال به جز در سال های کرونا برگزار

گردید. تلاش، انتخاب کار سخت، هم نشینی با محرومان، ایجاد روحیه قدر شناسی و دیدن

زوایای پنهان آفرینش همچون ستارگان و طبیعت بکر کشور و کمک به محرومان از نمونه ای از

آموزه هایی است که دانش آموزان با آن آشنا می شوند.