نماز جماعت پایه‌ها در مسجد

Estimated read time 0 min read

یکی از برنامه هایی که همیشه در مدرسه ثابت است ، نماز جماعت است
که ما آنرا ستون سایر برنامه های پرورشی و حتی آموزشی در مدرسه میدانیم

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours