تاثیر پذیری نوجوان ها از الگو ها امری خطیر است. معلم به عنوان یکی از این افراد تاثیرگذار نقش

مهمی در جهت دهی علمی، آموزشی، فرهنگی و تربیتی دارد. از این رو این دبیرستان در انتخاب

معلمین حساسیت زیادی دارد.

معلمین این دبیرستان هم از جهت علمی و آموزشی دارای قوت بالا هستند و هم از جهت تربیتی ، اخلاقی و انقلابی قابلیت الگو شدن هستند.

محمدحسین شهبازی

شیمی

 سابقه تدریس شیمی در دبیرستان های تهران

علی فانی

دین و زندگی

20 سال سابقه تدریس در دبیرستان و حوزه: مفید،صنعتی شریف ، سیدالشدا(ع) و حوزه مشکات.

مسعودقلانی

زبان و ادبیات فارسی

سابقه تدریس در مدارس فرهنگ ، سراج ، خواجه نصیر ، سیدالشهدا و ریان

محمد رضا مقصودی

مثلثات

مدیریت دبیرستان سید الشهدا (ع) و 16 سال سابقه تدریس ریاضیات در دبیرستان های مفید ، واله ، صنعتی شریف ، صاحب کوثر ، مهر هشتم

سعید ابراهیمی

زبان انگلیسی

20 سال سابقه تدریس در دبیرستان های : علامه حلی ، مفید ، بحرالعلوم ، اندیشمند ، سلام .

علی محمد علیمحمدی

عربی

28 سال سابقه تدریس عربی و ریاضیات در دبیرستان های رشد ، علامه امینی ، صنعتی شریف و سیدالشهدا(ع)

احمدسلطانی

دین و زندگی

دبیر هندسه و ریاضیات و عربی مدارس سیدالشهدا و نخبه گان دانش و مفید و شریف

امیرحسین محمدخانی

ریاضی

امیرحسین محمدخانی دبیر ریاضی و فیزیک دبیرستان های سیدالشهدا(ع)،صنعتی شریف و معلم و سراج و صدا و سیما و مشاور پایه دوازدهم دبیرستان ریان

سید مهدی میربابایی

آمادگی جسمانی

مربی رسمی فدراسیون ورزشهای رزمی ،کمربند مشکی دان ۳ دفاع شخصی ،کمربند مشکی دان ۳ کیک بوکسینگ ،کمربند مشکی کاراته کیوکوشین دان ۱، کمربند مشکی جودو  ،مربی باشگاه فدائیان حضرت مهدی (عج) از سال ۱۳۹۴

علیرضا رضایی نیا

فیزیک

 سابقه تدریس در دبیرستان های مفید، ریان

حسین عاکف

زیست

سابقه تدریس زیست در دبیرستان سراج ، سیدالشهدا (ع) و صالح

امیرمهدی مباشر امینی

مشاوره پایه و هندسه و محاسبات

سابقه تدریس ریاضی و فیزیک در دبیرستان های سیدالشهدا(ع)«ریان» ، سراج و پویش آگاهان