محمدحسین شهبازی

شیمی

 سابقه تدریس شیمی در دبیرستان های تهران

علی فانی

دین و زندگی

15 سال سابقه تدریس در دبیرستان و حوزه: مفید،صنعتی شریف ، سیدالشدا(ع) و حوزه مشکات.

مسعودقلانی

زبان و ادبیات فارسی

سابقه تدریس در مدارس فرهنگ ، سراج ، خواجه نصیر ، سیدالشهدا و ریان

محمد رضا مقصودی

مثلثات

مدیریت دبیرستان سید الشهدا (ع) و 12 سال سابقه تدریس ریاضیات در دبیرستان های مفید ، واله ، صنعتی شریف ، صاحب کوثر ، مهر هشتم

سعید ابراهیمی

زبان انگلیسی

20 سال سابقه تدریس در دبیرستان های : علامه حلی ، مفید ، بحرالعلوم ، اندیشمند ، سلام .

علی محمد علیمحمدی

هندسه

25 سال سابقه تدریس عربی و ریاضیات در دبیرستان های رشد ، علامه امینی ، صنعتی شریف و سیدالشدا(ع

احمدسلطانی

 عربی

دبیر هندسه و ریاضیات و عربی مدارس سیدالشهدا و نخبه گان دانش و مفید و شریف

امیرحسین محمدخانی

ریاضی

امیرحسین محمدخانی دبیر ریاضی و فیزیک دبیرستان های سیدالشهدا(ع)،صنعتی شریف و معلم و صدا وسیما

سید مهدی میربابایی

آمادگی جسمانی

مربی رسمی فدراسیون ورزشهای رزمی ،کمربند مشکی دان ۳ دفاع شخصی ،کمربند مشکی دان ۳ کیک بوکسینگ ،کمربند مشکی کاراته کیوکوشین دان ۱، کمربند مشکی جودو  ،مربی باشگاه فدائیان حضرت مهدی (عج) از سال ۱۳۹۴

سعید کشاورزی

فیزیک

 سابقه تدریس در دبیرستان های مصطفی احمدی روشن ، خواجه نصیر ، صاحب کوثر ، سراج ، فرهنگ ، معلم ، ریان ، سیدالشهدا

ایمان کاغذچی

زیست

9 سال سابقه تدریس زیست در دبیرستان علامه حلی ، مجموعه مدارس سلام ، مدارس سما و نخبگان ، سیدالشهدا

امیرمهدی مباشر امینی

محاسبات

سابقه تدریس ریاضی و فیزیک در دبیرستان های سیدالشهدا ، ریان ، سراج و پویش آگاهان