محمدحسین شهبازی

شیمی

 سابقه تدریس شیمی در دبیرستان های تهران

علی فانی

دین و زندگی

15 سال سابقه تدریس در دبیرستان و حوزه: مفید،صنعتی شریف ، سیدالشدا(ع) و حوزه مشکات.

علیرضا حشمتی

زبان و ادبیات فارسی

معلم راهنمای دبیرستان فرهنگ  تدریس فارسی و علوم و فنون ادبی در دبیرستان فرهنگ.

محمد رضا مقصودی

ریاضی

مدیریت دبیرستان سید الشهدا (ع) و 12 سال سابقه تدریس ریاضیات در دبیرستان های مفید ، واله ، صنعتی شریف ، صاحب کوثر ، مهر هشتم

سعید ابراهیمی

زبان انگلیسی

20 سال سابقه تدریس در دبیرستان های : علامه حلی ، مفید ، بحرالعلوم ، اندیشمند ، سلام .

علی محمد علی محمدی

عربی

25 سال سابقه تدریس عربی و ریاضیات در دبیرستان های رشد ، علامه امینی ، صنعتی شریف و سیدالشدا(ع

احمدسلطانی

معلم راهنما و دبیر هندسه

دبیر هندسه و ریاضیات و عربی مدارس سیدالشهدا و نخبه گان دانش و مفید و شریف

امیرحسین محمدخانی

ریاضی

امیرحسین محمدخانی دبیر ریاضی و فیزیک دبیرستان های سیدالشهدا(ع)،صنعتی شریف و معلم و صدا وسیما

سید مهدی میربابایی

آمادگی جسمانی

مربی رسمی فدراسیون ورزشهای رزمی ،کمربند مشکی دان ۳ دفاع شخصی ،کمربند مشکی دان ۳ کیک بوکسینگ ،کمربند مشکی کاراته کیوکوشین دان ۱، کمربند مشکی جودو  ،مربی باشگاه فدائیان حضرت مهدی (عج) از سال ۱۳۹۴

محمود سلماسی

فیزیک

معلم راهنمای پایه یازدهم دبیرستان خواجه نصیر طوسی 12سال سابقه تدریس در دبیرستان های مصطفی احمدی روشن و خواجه نصیر .

سهیل حبیبیان

زیست

9 سال سابقه تدریس زیست در دبیرستان علامه حلی ، مجموعه مدارس سلام ، مدارس سما و نخبگان ، سیدالشهدا